Många svenskar struntar i att renovera fasaden

Fasaden är husets ansikte utåt. En välskött och fräsch fasad kan inte bara öka trivseln utan också värdet på bostaden. Ändå tycks många svenska villaägare blunda för vikten av regelbunden fasadunderhåll. Undersökningar visar att mer än hälften av landets villaägare aldrig låtit renovera sin husfasad. Siffran blir ännu mer anmärkningsvärd när man lägger till att en allt större andel inte heller har några konkreta planer på att göra det inom en snar framtid.

Uppenbarligen råder det en märklig likgiltighet bland svenska husägare när det gäller att vårda och underhålla den yttre delen av bostaden. Men varför råder detta ointresse och vad kan konsekvenserna bli av att försumma fasadrenovering under årtionden?

Kan bli väldigt kostsamt

Att kontinuerligt skjuta upp renoveringsarbetet på husfasaden kan leda till stora bekymmer och kostnader längre fram. För fastighetsägare med trähus är risken extra påtaglig att förfallet tilltar snabbt om underhåll inte görs under en längre tid. Trä är ett levande material som påverkas av väder, vind, fukt och solens strålning. Utan regelbunden ommålning och skötsel blir träfasaden matt vilket gör att sprickbildning kan uppstå och att det i sin tur resulterar i en väldigt skadad fasad på sikt.

Även för hus med putsfasader eller tegelfasader finns risker med att blunda för underhållet. Frostsprängningar och avflagningar är några av de skador som detta kan medföra, vilket förvärrar situationen ytterligare för varje år som går. Den slutliga renoveringskostnaden kan således bli betydligt högre om husfasaden inte underhålls kontinuerligt.

Hur ofta bör man renovera fasaden?

Hur ofta man behöver renovera fasaden beror på vilket fasadmaterial huset har. En putsfasad har t.ex. en ganska lång förväntad livslängd och bör ses över ungefär vart 40:e år. En fasad av trä behöver däremot mer frekvent underhåll och rekommendationen är att måla om en träfasad vart tionde år för att slippa omfattande renoveringar.

Oavsett fasadtyp är det viktigt att regelbundet inspektera husets ytterväggar och vara uppmärksam på eventuella tecken på slitage eller skador. Förebyggande underhåll som lagning av sprickor, ommålning av flagande ytor och tätning vid fönster och dörrar kan fördröja och begränsa omfattningen av mer kostsamma renoveringsarbeten längre fram. Vår rekommendation är därför att se över fasaden varje år för att upptäcka problem i tid och undvika att de förvärras. På så sätt kan man både spara pengar och bevara husets yttre under lång tid framöver.

Anlita målare när det väl blir dags att renovera

När det väl är dags att renovera husfasaden är det klokt att anlita erfarna fasadföretag eller målare. Att utföra en fasadrenovering är ett omfattande och specialiserat arbete som kräver rätt kunskap och utrustning för att få ett professionellt och hållbart resultat.

Kostnaden för fasadmålning kan variera mellan olika aktörer och olika delar av landet. Exempelvis kan kostnad för fasadmålning i Stockholm vara dyrare än i mindre stad eller ort, även om det såklart inte är så per automatik. Nyckeln till att få veta vad det skulle kosta för just dig baserat på dina förutsättningar och var du bor är att helt enkelt begära in offerter från ett par olika företag. Du kan då göra research och få en bra uppfattning om vad priset skulle kunna landa på för dig.