Hur ofta bör man måla om huset?

En välmålad fasad handlar inte bara om det som möter ögat utan också om husets långsiktiga skydd mot väder och vind. Men hur ofta man bör måla om huset kan variera beroende på flera faktorer. I Sverige, där klimatet kan vara både fuktigt och kallt, är det särskilt viktigt att hålla koll på fasadens skick.

För en vanlig trävilla kan man räkna med att behöva måla om efter ungefär 10-15 år förutsatt att man använder träfärg av hög kvalitet. Intervallen kan dock förkortas om huset är utsatt för extrema väderförhållanden eller om färgen börjar flagna och spricka.

Så ofta måste du måla om

Som tidigare nämnts varierar det hur ofta man behöver måla om huset beroende på flera faktorer.

Här är några generella riktlinjer för olika typer av fasader:

  • Putsfasad med silikatfärg – ca 15 år
  • Fasad med akrylatfärg – ca 12-15 år
  • Fasad med alkydoljefärg – ca 10 år
  • Putsfasad med kalkfärg – ca 10 år
  • Fasad med linoljefärg – ca 8-10 år
  • Fasad med slamfärg – ca 6-8 år

Regelbunden inspektion av fasaden är viktig för att upptäcka skador eller tecken på att färgen börjar flagna. Åtgärd av mindre problem i tid kan förlänga tiden mellan ommålningarna. Välj rätt typ av färg och följ tillverkarens rekommendationer för bästa resultat.

Faktorer som påverkar

Flera faktorer kan påverka hur ofta man behöver måla om huset. Klimatet är en av de viktigaste faktorerna. I områden med mycket regn slits färgen snabbare. Geografiskt läge spelar också en roll. Hus nära kusten utsätts ofta för salt och fukt som kan skada färgen.

Materialet på fasaden är en annan viktig faktor. Träfasader kräver oftare ommålning jämfört med putsade eller tegelväggar. Kvaliteten på den tidigare applicerade färgen och hur väl underlaget förbereddes innan målning påverkar också hållbarheten.

Underhåll är också en viktig faktor. Regelbunden inspektion och att ta tag i och fixa de mindre skadorna som kan komma att dyka upp kan förlänga tiden mellan ommålningarna avsevärt.

Anlita en målare för bästa resultat

Omålning av huset kan vara ett stort projekt som kräver både mycket tid och energi. För att säkerställa att arbetet blir väl utfört kan det vara en god idé att anlita en målare.

Genom att få en offert från målare kan du jämföra priser och tjänster för att hitta den bästa lösningen för ditt hus. Tack vare internet är det enkelt att inhämta offerter från alla delar av landet – så oavsett om du söker efter en offert från målare Nacka, Malmö, Uppsala, Luleå eller någon annanstans så kommer det sannolikt inte vara några problem.