Farligaste djuret i världen – topp 15 farliga djur

Vilket är världens farligaste djur?  Trots sin lilla storlek, är det faktiskt myggan som tar titeln som världens farligaste djur. Varje år är myggan ansvarig för omkring 700 000 dödsfall på människor globalt, en chockerande siffra som överstiger de dödsfall som orsakas av större och mer skrämmande djur. Detta beror på myggans förmåga att sprida farliga sjukdomar, såsom malaria, denguefeber och gula febern.

I den här artikeln kommer vi även att utforska resten av topp 15 farligaste djuren i världen. Denna lista sträcker sig från de minsta insekterna till de största rovdjuren, och varje djur presenteras med en beskrivning om vad som gör dem så farliga.

Vad definierar man som ett farligt djur?

När vi talar om farliga djur, är det lätt att föreställa sig stora rovdjur med vassa tänder. Men definitionen av ett farligt djur sträcker sig mycket längre än så och innefattar en rad olika kriterier.

Ett farligt djur kan definieras utifrån dess potential att orsaka skada eller död för människor. Detta kan ske genom fysisk attack, men också genom indirekta medel såsom sjukdomsspridning.

Lista över de dödligaste djuren

Nu kommer vi att presentera en lista över de topp 15 farligaste djuren i världen. Denna lista är sammanställd för att ge en överblick över de djur som utgör de största hoten mot människors liv och hälsa.

1. Myggor

När man diskuterar de farligaste djuret i världen, är det som sagt kanske överraskande att finna en så liten varelse som myggan i toppen av listan. Det är inte myggans bett i sig som är farligt, utan de sjukdomar som den överför när den suger blod.

Varje år dödar myggan cirka 700 000 människor. Denna lilla insekt sprider en rad dödliga sjukdomar, inklusive malaria, denguefeber och gula febern. Malaria som huvudsakligen överförs av Anopheles-myggan, orsakar t.ex. hundratusentals dödsfall varje år, framför allt bland barn i Afrika söder om Sahara.

2. Människor

På andraplatsen i listan över de farligaste djuren i världen, kommer en art som kanske överraskar många – människan själv. Vi människor är ansvariga för en stor del av våld och död bland vår egen art.

Med cirka 425 000 dödsfall per år som ett resultat av mänsklig aktivitet, visar denna statistik den tragiska förmågan hos människor att skada varandra.

3. Ormar

Tredje plats i vår lista över världens farligaste djur finner vi ormen. Det är en djurart som ofta omges av både respekt och rädsla, och detta är inte utan anledning. Ormar är ansvariga för ungefär 100 000 dödsfall varje år, vilket gör dem till en av de mest dödliga djuren för människor.

Ormar finns i nästan alla delar av världen och varierar i storlek  och hur pass farliga de är. Den främsta orsaken till dödsfallen är ormbett som leder till förgiftning. Vissa ormar, såsom kobror och huggormar är väldigt giftiga och kan leda till död inom några timmar om inte behandling ges omedelbart.

4. Hundar

På fjärde plats i vår lista över de farligaste djuren i världen finner vi en art som människor har haft en nära relation till i årtusenden – hunden. Trots att hundar är våra lojala följeslagare och ofta betraktas som människans bästa vän, finns det situationer där de kan utgöra en fara för människor.

Hundar är ansvariga för cirka 60 000 dödsfall varje år, främst på grund av rabies. Rabies är en dödlig virussjukdom som kan överföras från smittade djur till människor genom bett eller saliv.

5. Sötvattenssniglar

På femte plats i vår lista över farligaste djuren finner vi sötvattenssnigeln. Denna snigel sprider  sjukdom snäckfeber, även kallad bilharzia. Årligen tar sötvattenssnigeln livet av cirka 20 000 människor världen över genom spridning av denna sjukdom.

6. Rovskinnbaggar

Näst på tur har vi rovskinnbaggaen. Dessa små insekter bär en dödlig sjukdom som kallas ”chagas.” Årligen orsakar rovskinnbaggar cirka 12 000 dödsfall världen över genom att sprida denna sjukdom.

7. Spolmaskar

Spolmaskar kommer på sjunde plats, då dessa parasiter dödar cirka 4 500 människor varje år och utgör en allvarlig hälsorisk i många delar av världen.

8. Tsetse-flugor

På åttonde plats i vår lista över farliga djur finner vi Tsetse-flugan. Trots sin lilla storlek har denna insekt en förödande inverkan genom att sprida den dödliga sjukdomen ”afrikanska sömnsjukan” eller ”sleeping sickness.” Varje år tar Tsetse-flugan livet av cirka 3 500 människor.

9. Binnikemask

Återigen har vi en mask-art på listan. Dessa maskar är ansvariga för att döda cirka 3 000 människor varje år. Bandmaskar är platta, långsträckta parasiter som kan infektera människors tarmar och andra organ.

10. Krokodiler

På tionde plats i vår lista över farliga djur finner vi krokodilerna. Dessa rovdjur dödar årligen cirka 1 000 människor. Vad som är särskilt fascinerande är att antalet inte är högre, och detta beror på att människor generellt sett är medvetna om de stora risker som krokodiler utgör och därför oftast undviker att komma i närheten av dem.

11. Elefanter

Elefanter hamnar på elfte plats i vår lista över farligast djuren i världen. Dessa djur går till attack när de känner sig hotade, och med tanke på deras imponerande storlek och styrka blir de väldigt farliga. Årligen dödas runt 500 människor av elefanter.

12. Flodhästar

Näst på tur i vår lista över farliga djur finner vi flodhästarna. Dessa majestätiska djur är inte bara kända för sin storlek och styrka, utan också för hur farliga de är. Årligen dödar flodhästar cirka 500 personer, och de utgör en betydande risk i de områden där de lever.

Flodhästar är däggdjur som trivs i vattenmiljöer, särskilt i floder och sjöar i Afrika. De är kända för att vara väldigt aggressiva och har starka käkar som kan krossa båtar och orsaka allvarliga skador på människor. Trots sin stora kroppsbyggnad är de snabba simmare och kan vara mycket smidiga i vatten.

13. Lejon

På trettonde plats i vår lista över farliga djur finner vi lejonen. Lejon är en av de mest ikoniska rovdjuren och har i århundraden inspirerat både fascination och fruktan. Runt 100 människor dör av lejon varje år, vilket gör dem till ett av de mest skräckinjagande djuren som finns.

14. Vargar

På fjortonde plats har vi vargarna. Vargar är rovdjur som är kända för sin styrka och förmåga att jag i flock. Varjar dödar omkring 10 personer per år. Vargar är ganska skygga och undviker normalt kontakt med människor, men om de skulle känna sig hotade tvekar de inte på att gå till attack.

15. Hajar

Sist på tur i denna lista kommer hajen. Hajen är ett djur som ofta associeras med rädsla när det kommer till havet. De är väldigt farliga och kan enkelt döda en människa i havet. Trots detta dödar hajar bara omkring 10 personer per år.

Det kan tyckas underligt att hajar, med sin skrämmande rykte inte orsakar fler dödsfall. En del av förklaringen ligger i det faktum att hajar oftast rör sig i djupare vatten där människor sällan befinner sig. De flesta hajattacker inträffar i närheten av kusten där människor badar, surfar eller dyker.