Kalendarium

Utbildningsdagar 2015

Utbildningsdagar för året kommer att läggas ut kontinuerligt, för att hålla er uppdaterade besök sidan med jämn intervall. Följande utbildningar är i nuläget inplanerade;

  • Diplomeringsutbildning för de gym som är kommunala och/eller föreningsdrivna i våra Prodiskommuner. Utbildningen går av stapeln den 27 januari och är på Värmlands Idrottsförbund, Idrottens Hus.
  • Prodisnätverket Värmland kommer att träffas den 24 mars.
  • Dopingjouren i fokus den 24 mars. Annica Börjesson kommer och har en föreläsning för berörda om Dopingjourens verksamhet, se separat inbjudan.

Diplomeringsutbildning
Allmän inbjudan för Dopingjouren i fokus
Inbjudan för Prodisnätverken i Värmland

Dela