PRODIS mål

Övergripande uppdrag och mål för arbetet med 100 % ren hårdträning och PRODIS 2017:

"Att utveckla och sprida det dopningsförebyggande arbetet och arbetsmetoden 100 % ren hårdträning"

Målområde 1. Kartläggning och utvärdering

Kartläggning av arbetsmetoden 100 % ren hårdtränings utbredning i Sverige och vilka geografiska områden där metoden inte har implementerats.

Målområde 2. Samverkan

Stödja och utveckla samverkan inom PRODIS. Minska lokala/regionala skillnader och underlätta för samordnare att inspireras och utbyta erfarenheter med varandra.

Målområde 3. Kostnadseffektivitet

Arbeta för att metoden blir mer tids- och kostnadseffektiv. Sträva mot att förenkla insteget, tidsoptimera diplomering och uppföljning av diplomeringar samt skapa ett långsiktigt hållbart arbetssätt för den fortsatta spridningen och förvaltningen av 100 % ren hårdträning.

Målområde 4. Kommunikation

Utveckling av kampanjmaterial, bildspråk och budskap för varumärket 100 % ren hårdträning. Skapa ett kommunikativt koncept för webbplattformer och sociala medier.

Målområde 5. Metod- och kunskapsspridning

Att sprida det dopningsförebyggande arbetet och arbetmetoden 100 % ren hårdträning

 

Dela