Nyhetsarkiv för 2016

Felcitat i StockholmDirekt

I en artikel i StockholmDirekt 24 oktober 2016 blev vi tyvärr citerade på ett felaktigt sätt.
Som artikeln är skriven är det lätt att få intrycket att bland andra Friskis & Svettis och Riksidrottsförbundet använder nedvärderande uttryck i sin information om dopning. Vi vill därför klargöra vår ståndpunkt i den här frågan.

Antidopingkonferens i Malmö

Skånsk Antidoping bjuder in till en konferens med ett högklassigt föreläsarfält. Konferensen kommer ledas av SVT-profilen Jonas Karlsson. Ta chansen att öka dina kunskaper, lär dig verktyg för hur man kan förebygga och behandla dopingproblematik i samhället. Konferensen riktar sig till kommunala och regionala politiker, kommunala och regionala tjänstemän, polis, tull, läkare, vårdpersonal, idrottsföreningar och övriga intresserade.

Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS-användning på gym

David Hoff, lektor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, har skrivit rapporten "Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS-användning på gym". Rapporten är en intervjustudie av personer som använt anabola androgena steroider (AAS) eller andra dopningsmedel.

Ny rapport om 100 % ren hårdträning

En rapport som presenterar en studie av implementeringen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning i Stockholms län.
Studien fokuserar på faktorer som har främjat respektive hindrat implementeringen av metoden. Aktörer som arbetar med 100 % ren hårdträning intervjuades om sina erfarenheter av att arbeta med metoden.