Ny rapport om 100 % ren hårdträning

En rapport som presenterar en studie av implementeringen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning i Stockholms län.
Studien fokuserar på faktorer som har främjat respektive hindrat implementeringen av metoden. Aktörer som arbetar med 100 % ren hårdträning intervjuades om sina erfarenheter av att arbeta med metoden.
100 % ren hårdträning uppfattades som användbar av informanterna: metoden har tillfört ett systematiskt verktyg för att arbeta mot dopning, ökad kunskap om dopning och ökad tvärprofessionell samverkan. En problematisk aspekt som nämndes var att tiden som behövs för att arbeta effektivt med metoden inte alltid är tillräcklig, med negativ effekt på genomförandet Metodkonceptet för 100 % ren hårdträning utgör en framgångsfaktor och har lett till förändringar på de träningsanläggningar som använder metoden. Träningsanläggningarna arbetar aktivt med metoden och dopningsprevention har integrerats i ordinarie verksamhet, vilket potentiellt talar för långsiktighet. Trots att metoden uppfattas som relativt tidskrävande och kostsam, vill informanterna fortsätta investera resurser för att delta.
Läs rapporten i sin helhet här