Östergötlands län

Bakgrund: 

Länsstyrelsen i Östergötland har i samarbete med sju av länets kommuner, Polismyndigheten och Östergötlands Idrottsförbund utvecklat ett dopningsförebyggande arbetet inom PRODIS med namnet 100% ren hårdträning Östergötland. Arbetet har vänt sig till gymbranschen i syfte att få upp dopningsproblematiken på agendan och arbeta förebyggande mot samhällsdopning.

Organisation: 

Idag leds arbetet i Östergötland av en regional styrgrupp med representation från Länsstyrelsen Östergötland, Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby, Vadstena, Valdemarsvik och Finspångs kommuner samt Polismyndigheten och Östergötlands Idrottsförbund. I varje kommun finns ett nätverk bestående av kommunens ANDT-samordnare, deltagande gym och Polisen.

Vårt arbete: 

Utbildning En viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna:

anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser

regelverk, policy och handlingsplan

kost och kosttillskott

motiverande samtal

Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett intyg. Vill du veta mer om våra utbildningar kontakta den lokala samordnaren i respektive kommun, se under fliken kontakt. Diplomering av träningsanläggningar För att bli diplomerad och få loggan 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100% ren hårdträning

Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal

Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat

Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet

Sammanställt en antidopningspärm som ska finnas tillgänglig för all personal

Anläggningen ska ha utsett en antidopningsansvarig

Samarbete med polisen Ett mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att regelbundet göra besök på träningsanläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande. Övriga insatserUtöver utbildningar kommer lokala och regionala nätverksträffar för personal på träningsanläggningar att genomföras.

Målsättning och framtid: 

Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning

Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat

Diplomera träningsanläggningar

Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat

Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad

Målsättningen under de kommande åren är att träningsanläggningar i fler kommuner i Östergötland ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi stävar efter att ANDT-samordnarna i varje kommun ska vara en sammanhållande länk i arbetet och att de här får en bra förebyggande metod mot dopning som de kan använda sig av i sitt arbete.

Kontakt och information

Lotta Hjalmarsson Österholm
Länssamordnare ANDT-frågor
Länsstyrelsen Östergötland
lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Dela