Västerbottens län

Organisation: 

Västerbottens Idrottsförbund

Vårt arbete: 

Vi har alltsedan 2001 bedrivit ett aktivt förebyggande antidopingarbete bland länets gym- och träningsanläggningar. Detta i samarbete med Landsting, Polis, Tull och Länssamordnare för ANDT arbetet hos Länsstyrelsen. På senare tid har även Brottsförebyggande råden i Umeå och Skellefteå också deltagit. Det arbetet har gått ut på att utbilda träningsanläggningarnas personal, upprättande av antidopingspolicy och handlingsplaner, se över träningsmiljön på anläggningar och kontinuerliga möten med anläggningar.

Målsättning och framtid: 

Från och med 2014 så ingår vi i nätverket inom PRODIS. Det innebär att samtliga Gym och andra träningsanläggningar erbjuds att delta i arbetet med att skapa 100% rena gym. Under 2015 blev 21 anläggningar diplomerade och för 2016 har ytterligare 16 anläggningar uppfyllt kriterierna för att bli ett diplomerat gym. Så totalt 37 gym ingår i nätverket för Västerbotten.

Kontakt och information

Dela