Södermanlands län

Bakgrund: 

Dopning är i dag ett samhällsproblem, inte bara inom elitidrotten utan i hela vårat samhälle. Oroväckande är också det faktum att användandet inte bara syftar till att nå idrottsliga framgångar utan till exempelvis byggandet av en muskulös kropp, ökad sexuell förmåga och förmågan att begå grova brott. Länsstyrelsen i Södermanlands län har nu intensifierat det dopningsförebyggande arbetet i länet. Eskilstuna och Nyköpings kommun har bildat lokala PRODIS-nätverk och arbetar enligt metoden 100% Ren Hårdträning

Målsättning och framtid: 

Arbetet syftar till att:

Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning

Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat

Diplomera träningsanläggningar

Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat

Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad

Målsättningen under de kommande åren är att träningsanläggningar i fler kommuner i Södermanland ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen.

Kontakt och information

Ida Kvist
Sörmlandsidrotten
ida.kvist@sormland.rf.se

Dela