Jönköpings län

Bakgrund: 

Hösten 2013 anordnades av Länsstyrelsen i länet en Dopning konferens med bl. a representanter från det nationella dopning nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige). Ett nätverk av gymägare/ansvariga bildades utifrån konferensen, både ett länsövergripande och ett lokalt i Jönköpings kommun. Länsstyrelsens samordnare för förebyggande av alkohol narkotika dopning och tobak (ANDT) – frågor har varit sammankallande och ett antal träffar har genomförts. Nätverkens syfte är att inleda samverkan kring det dopningsförebyggande arbetet. Syfte med projektet är att skapa rena gym utan dopning och kunskap om vad kosttillskott kan innehålla samt verka för att tränings- anläggningarna har ett långsiktigt förebyggande arbete mot användande av hormonpreparat. Detta ska göras genom att stödja tillämpning av redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt som behöver spridas geografiskt eller till fler grupper. 

Organisation: 

Projektet 100 % Rena Gym består av en styrgrupp med representerar från Länsstyrelsen, Polisen, Kultur- Fritidsförvaltningen och Kommunal utveckling – FoUrum och Region Jönköpings län. Projekt ansvarig är Kommunal utveckling, FoUrum. FoUrum är en del i den kommunala samverkan som sker inom ramen för Region Jönköpings län med uppdrag att stödja länets kommuner med utgångspunkt att ge brukarna inflytande, stärkande den professionella kompetensen samt integrera forskning och praktik.

Vårt arbete: 

 Arbetsmetoden 100 % Ren Hårdträning. Endagsutbildning med föreläsning inom:• AAS- anabola androgena steroider- symptom, tecken, sociala och medicinska konsekvenser.• Samtalsmetodik• Kosttillskott och kost• Information om handlingsplan, policy samt lagar och kontroller inom doping

Målsättning och framtid: 

Efter projekttiden är målet att träningsanläggningar i Jönköpings kommun ska bli certifierade enligt 100 % Ren Hårdträning samt att övriga träningsanläggningar i Region Jönköpings län ska ansluta sig till PRODIS.

Kontakt och information

Dela