Norrbottens län

Bakgrund: 

Dopning är idag ett problem. Inte bara inom elitirotten utan i hela vårt samhälle. Färska undersökningar visar på en allt mer liberal syn på användandet av dopingpreparat. Oroväckande är också det faktum att användandet inte bara syftar till att nå idrottsliga framgångar utan till exempelvis byggandet av en muskulös kropp, ökad sexuell förmåga och förmågan att begå grova brott.Norrbottens Idrottsförbund har i många år jobbat aktivt med antidopningsfrågor, då främst med inriktning mot idrotten. Vi har dock alltid haft en tanke på att försöka jobba mer med problemet ur ett folkhälsoperspektiv. Därför startade vi i samverkan med bl.a. polisen i Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten antidopingprojektet S.A.N.N - Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten.Med S.A.N.N ville vi genomföra en kartläggning av dopingproblemet i Norrbotten. Vi ville också genomföra utbildningar till de som kom i kontakt med dopningsproblemet t.ex. träningsanläggningar, landsting, polis, skola, idrotten och andra aktörer.

Organisation: 

Norrbottens Idrottsförbund är projektägare till S.A.N.N och arbetet med projektet leds av oss. S.A.N.N är dock ett samverkansprojet där styrgruppen består av representanter från Norrbottens Idrottsförbund, Polisen Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Tullen Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting, Kommunförbundet Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet. Andra nära samarbetspartners är träningsanläggningarna i länet, länets kommuner och deltagarna i det nationella nätverket PRODIS.

Vårt arbete: 

S.A.N.N är indelat i tre faser.Arbetet i den första fasen av projektet handlade om att analysera och kartlägga hur de arbetet mot doping sker inom och mellan myndigheter, kommuner, organisationer och andra aktörer i länet samt att kartlägga användandet av och attityder kring anabola androgena steroider och kosttillskott attityder kring dopningspreparat i länet. Arbetet har presenterats presenteras i form av en vetenskaplig rapport skriven tillsammans med Luleå Tekniska Universitet.Vi kartlade också förutsättningarna för att skapa och etablera ett länsnätverk för antidopingarbetet samt bilda en arbetsmodell för densamma.

Den andra fasen av projektet har handlat om utbildning och skapandet av ett länsnätverk för antidopingarbete. Utbildningar riktade mot träningsanläggningar har varit prioriterade och vi har använt oss av modellen 100 % ren hårträning då vi utbildat träningsanläggningar. Utbildningar och föreläsningar för skolor, polis, vårdpersonal, socialtjänst och andra aktörer har också genomförts.

Tredje fasen av S.A.N.N kommer att handla om utvärdering och om projektets fortlevnad.

Målsättning och framtid: 

S.A.N.N kommer att handla mycket utbildningar och om att skapa och etablera ett länsnätverk för antidopingarbetet . Utbildningar riktade mot gymägare och gympersonal kommer att fortsätta genomföras med konceptet 100 % Ren Hårdträning. Utbildningar riktade mot nyckelgrupper och nyckelpersoner kommer att genomföras i form av utbildningskonferenser i samarbete med organisationerna i projektets styrgrupp.Vidare kommer vi att genomföra Riksidrottsförbundets dopingutbildning Vaccinera klubben. I idrottens regi kommer vi också att genomföra grundläggande antidopingutbildningar för aktivitetsledare. Utöver ovanstående så ska länsnätverket färdigbildas. Detta ska ske genom att vi, i varje kommun i länet, ska etablera ett lokalt nätverk bestående av representanter för gymmen, från idrottsrörelsen, kommunen och polisen. Det arbetet kommer också att handla om att få projektets styrgrupp att bli en permanent grupp som i framtiden ska leda antidopingarbetet i Norrbotten.

Kontakt och information

Sara Lindfors
Norrbottens idrottsförbund
sara.lindfors@norrbotten.rf.se

Våra kommuner

Dela