Kalmar län

Bakgrund: 

Kalmar har under många år bedrivit ett framgångsrikt dopningsförebyggande arbete genom 100 % Ren Träning Kalmar. Länsstyrelsen i Kalmar Län vill nu satsa på att sprida detta arbete till fler kommuner i Kalmar län som en av flera insatser i det pågående ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) -arbetet.

Organisation: 

Arbetet leds av Länsstyrelsen i Kalmar län, men i nära samarbete med träningsanläggningarna och övriga samverkanspartners. Till projektet finns en referensgrupp knuten. I gruppen ingår representanter från träningsanläggningar, Landstinget, Kalmar Kommun, Smålandsidrotten och Kalmarpolisen. Referensgruppen träffas regelbundet under året.

Vårt arbete: 

UtbildningEn viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna:

•anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser•regelverk och policy och handlingsplan•kost och kosttillskott•kundförtroende och samtal med kundUtbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett diplom.

Diplomering av träningsanläggningarFör att bli diplomerad och få loggan 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

•Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100 % ren hårdträning•Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal•Har en antidopningsansvarig•Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet

Samarbete med polisenEtt mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att stödja gymmen vid misstanke om bruk av otillåtna preparat.

Målsättning och framtid: 

Arbetet syftar till att:

•Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning•Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat•Diplomera träningsanläggningar•Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat•Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nadMålsättningen är att fler träningsanläggningar i Kalmar län ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi strävar även efter att arbetet skall sprida sig.

Kontakt och information

Våra kommuner

Dela