Knivsta kommun

Bakgrund:

Knivsta kommun är med i nätverket PRODIS som en del av kommunens samlade ANDT-arbete. Kommunen anslöt sig 2014 för att aktivt förebygga och motverka användning av dopningspreparat i kommunen.

Organisation:

Arbetet samordnas av projektledare i Knivsta kommun i nära samarbete med träningsanläggningar och andra aktörer. En samverkansgrupp är tillsatt och består av representanter från

  • träningsanläggningar
  • Knivsta kommun
  • Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Polisen

Knivsta kommuns uppstart och arbete med metoden 100 % ren hårdträning följs upp och utvärderas av forskare från STAD/Karolinska Institutet.

Vårt arbete:

Utbildningsdag om dopning 3 februari 2015
Utbildningen riktade sig till personal på träningsanläggningar i Knivsta och Östhammar. Det kom även deltagare från kommunens verksamheter, polisen, Länsstyrelsen, Upplands idrottsförbund och andra kommuner.

Kartläggning av användningen av dopningspreparat på träningsanläggning
Genomfördes våren 2015.

Diplomering av träningsanläggning/ar
7 oktober 2015

Uppmärksamhetsvecka
Hösten 2015 vecka 41

Målsättning och framtid:

Målsättningen med att ansluta kommunen till PRODIS är att förebygga och minska användningen av dopningspreparat.
Detta uppnås genom att

  • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat.
  • Diplomera träningsanläggningar.
  • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat.

Kontakt och information

Dela