Jämtlands län

Bakgrund:

Dopning är idag ett problem. Inte bara inom elitidrotten utan i hela vårt samhälle. Färska undersökningar visar på en allt mer liberal syn på användandet av dopingpreparat. Oroväckande är också det faktum att användandet inte bara syftar till att nå idrottsliga framgångar utan till exempelvis byggandet av en muskulös kropp, ökad sexuell förmåga och förmågan att begå grova brott. Jämtlands läns Idrottsförbund har i många år jobbat aktivt med antidopningsfrågor, då främst med inriktning mot idrotten.

Under våren 2013 tog polisens brottsförebyggande grupp initiativ till att skapa en särskild arbetsgrupp/samverkansgrupp tillsammans med gymmen, länsidrottsförbundet, landstingets beroendeenhet och Regionförbundet som även samordnar det fortsatta arbetet. I början på juni beslutades att Jämtland län skulle ansluta sig till det nationella nätverket PRODIS. Vi inledde året med en kartläggning av dopingproblemet i Jämtlands län. Därefter genomfördes utbildning för bl.a. gymmägare/träningsansvariga mfl. Det fortsatta arbetet kommer att vara en viktig del i länets mobilisering mot droger för ökad trygghet.

Mobilisering mot droger för ökad trygghet är en bred samverkan mellan kommunerna, myndigheter, frivilliga och idéburna organisationer, samfund och arbetsmarknadens parter. Arbetet leds av förtroendevalda från Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Arbetet sker i länets kommuner med stöd bland annat från Polismyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen. Målet är att behålla toppositionen i Sverige som en, trygg och attraktiv kommun/region – med en av landets lägsta brottslighet och störst upplevda trygghet. Den fortsatta kampen mot otillåten användning av alkohol, tobak och andra droger är därför av stor betydelse

Organisation:

För att det fortsatta arbetet ska bli hanterligt och effektivt så finns en arbetsgrupp bestående av Region JH (sammankallande), Friskis& Svettis, Sportsgym, länsidrottsförbundet, polisen och . Nätverket som jobbar med metoden 100% Ren Hårdträning består förutom av arbetsgruppen och ytterligare 13 träningsanläggningar (November 2017). 

Vårt arbete:

Målsättning och framtid:

Under 2020 ska de träningsanläggningar som genomgått utbildningen diplomeras. Målsättningen är att hålla en ny utbildning under året och att samtliga träningsanläggningar, föreningsdrivna som privata, ska ingå i nätverket 100% Ren Hårdträning i Jämtlands län

Kontakt och information

Thomas Andersson
Samhällsmedicinsk sekreterare
Region Jämtland Härjedalen
thomas.2.andersson@regionjh.se
070 6976450

Dela