Värmlands län

Bakgrund:

Värmlands län startade sitt strukturerade dopingförebyggande arbete redan 1993 i form av en Länsgrupp mot doping. Denna arbetsgrupp har många olika huvudmän för att få ett så brett anslag på problematiken som möjligt.

Organisation:

Länsgruppen mot doping

 • Polismyndigheten Värmland
 • Länsstyrelsen Värmland
 • Värmlands Idrottsförbund
 • Representant från drogsamordnarna i länet
 • Projektledarna för PRODIS Värmland

Utbildningsteam

 • Projektledarna för PRODIS Värmland
 • Landstinget i Värmland
 • Polismyndigheten Värmland
 • Tullmyndigheten

Deltagande kommuner från norr till söder:

 • Torsby kommun
 • Karlstad kommun
 • Hammarö kommun
 • Grums kommun

Vårt arbete:

Kommunala nätverk
I de deltagande kommunerna har det utformas tvärsektoriella grupper som inrymmer nyckelpersoner från följande verksamheter:

 • Skolrepresentant (Gymnasienivå)
 • Elevhälsan (Gymnasienivå)
 • Socialförvaltning
 • Fritidsförvaltning
 • Drogsamordnare

Varje kommungrupp kompletteras upp av Polismyndigheten Värmland samt Värmlands Idrottsförbund/SISU

Varje kommungruppering arbetar enskilt i sin kommun med dopingfrågan, med länsnätverket som stöd och inspirationskälla. Kommunernas arbetsgrupper har fått en gemensam grundutbildning och kommer att få riktade utbildningar utifrån sin profession gemensamt med de andra deltagande kommunerna. Till dessa utbildningar så har varje nyckelperson uppdraget att bjuda in andra berörda i sin kommun.

Det sker ett kommunutbyte utifrån de speciella professioner som grupperna har. I dessa riktade utbildningar så kan de lyfta sakfrågor över kommungränserna som de sedan tar med sig hem till den egna kommunen och dess arbete. Ambitionen är att om plats finns så ska även andra, icke deltagande kommuner i satsningen beredas plats på dessa utbildningar.

Målsättning och framtid:

Vi vill
Höja insikten om dopning, kosttillskott och dess konsekvenser, med utbildning och värdegrundsdiskussioner, för att kunna gå från ord till handling mot dopning. Vilket på sikt genererar färre personer i länet som använder sig av kosttillskott och dopningspreparat

Få en generell ökad kunskapsnivå om kosttillskott, dopning och dess konsekvenser, och genom den kunskapen minska de miljöer som inte tydligt tar avstånd från dopning samtidigt som vi har väl fungerande kommunala och föreningsdrivna gymanläggningar.

Aktuellt

Just nu uppdateras gymlistan, och kommer inom kort att vara aktuell utifrån de som deltog på gymutbildningen.

Kom ihåg att anmäla er till Dopingjouren i fokus.

För mer information om Värmlands lokala arbete kontakta:
lars.andersson@varmland.rf.se

Utbildningsdagar för året kommer att läggas ut kontinuerligt, för att hålla er uppdaterade besök sidan med jämn intervall.