Vänersborgs kommun

Bakgrund:

100% Ren Hårdträning Vänersborg är ett nätverk som arbetar för att förebygga användning av dopningspreparat på träningsanläggningar i Vänersborg. Vänersborgs kommun började arbetet med dopningsfrågor redan under 2003 men på grund av flera anledningar avstannade arbetet. Sedan 2008 ingår arbete mot dopning som en del i det drogförebyggande arbetet i kommunen. Nätverkets syfte är att aktivt arbeta förebyggande. Det innebär att genomföra utbildningar för all personal på träningsanläggningarna, ta fram informationsmaterial och bjuda in personal och medlemmarna på träningsanläggningarna samt medlemmar från idrottsföreningar i kommunen till inspirationsföreläsningar med intressanta föreläsare. Ett annat viktigt inslag är att medverka vid lämpliga arrangemang i kommunen för att visa vårt ställningstagande mot dopning och då också få en bra möjlighet att påverka målgruppen att inte börja använda dopningspreparat. Nätverket arbetar för att förebygga och minska användandet av dopningsmedel i Vänersborg. Genom att vara en del i det nationella nätverket PRODIS vill vi skapa förutsättningar för ett bättre och mer effiktivare arbete.

Organisation:

I arbetsgruppen för 100% Ren Hårdträning finns en representanter från vardera träningsanläggning som är med dvs Motionspalatset, STC training club, Friskis & Svettis och Gym1. I arbetsgruppen ingår även kommunens drogförebyggande samordnare samt representanter från samarbetspartners som SISU Idrottsutbildarna, Polisen och Avonova Hälsan AB. Sammankallande för arbetsgruppen är kommunens drogförebyggande samordnare.

Vårt arbete:

Utbildning för personalen har hela tiden varit en central del. Dopingjouren har anlitats för en utbildningsdag för träningsanläggningarnas ägare, personal och instruktörer. Minst en gång om året genomgörs också en inspirationsföreläsning då alla medlemmar på träningsanläggningarna samt medlemmar från idrottsföreningar bjuds in. Föreläsningarna ges för att höja kunskapen bland personalen och medlemmarna. Följande föreläsare har föreläst på en inspirationsföreläsning; Tommy Moberg, Martin Lidberg, Jonas Karlsson, Johan Öhman, Magnus Hedman och Paolo Roberto. Under våren 2014 gick nyckelpersoner från träningsanläggningarna PRODIS utbildning och blev diplomerade 100% Gym. Under hösten 2015 kommer utbildning ske i samarbete med flera Dalslands kommuner. Lokala ambassadörer mot dopning Under våren 2012 bestämde arbetsgruppen sig för att marknadsförar arbetet mot dopning bland kommuninvånarna. Arbetsgruppen beslutade att arrangera en "Chinstävling" i samband med kommunens festival, Aqua Blå, i början av juni. Elever vid industriprogrammet hjälpte till att bygga chinsställningar och ett tält hyrdes. Två lokala ambassadörer engagerades, Rebecca Blomster från Vänersborgs Gymnastikförening och Richard Wallin Kamperin från IFK Vänersborg. I samband med årets chinstävling deltog två nya ambassadörer, Negjimije Beka från IBK Vänersborg och Nicklas Rissanen från Vänersborgs RugbyKlubb. Alla ambassadörerna tar tydligt avstånd från allt vad dopning och onödiga tillskott heter. Ambassadörernas uppgift är att vara en förebild för andra ungdomar i kommunen, hjälpa till och visa hur man gör en chins samt prata med besökarna om hur ren träning går till. De lokala ambassadörerna är också ett bevisa på att du kan lyckas i din sport om du är seriös i din träning och satsar 100% på ren träning. 1011069_10200872113119184_726986676_n_0.jpgLokala ambassadörer 2015 Under våren utsåg arbetsgruppen två nya ambassadörer för 100% Ren Hårdträning Vänersborg, Annie Eriksson från HK Brätte och Gustav Lanestedt från Vänersborgs HC. Annie gillar verkligen handboll och är en sann förebild. Inte nog med att hon tränar mycket handboll, hon är också ofta domare för de yngre tjejerna i föreningen vilket gör henne till en naturlig förebild. Gustav är en kille som är fostrad i VHC och som är en klippa på sin backposition. En kille som är ett föredöme både på och utanför plan. Tack Annie och Gustav för att ni tar ställning mot dopning och för ren hårdträning!

Målsättning och framtid:

De förväntade effekterna är ökade kunskaper om dopningsanvändandets konsekvenser samt ökad kunskap om tecken vid användandet av dopningspreparat. En viktig målsättning är att färre ungdomar i kommunen provar dopningspreparat och kosttillskott. Ett önskemål från arbetsgruppen framöver är att få till ett bättre samarbete med idrottsföreningarna i kommunen för att kunna ge ledare och tränare mer kunskap om dopningspreparat.

 

Följ oss på Facebook 100% Ren Hårdträning Vänersborg

Kontakt och information

Sara Gunnarsson Forsberg
Drogförebyggande samordnare
Vänersborg kommun
sara.gunnarsson@vanersborg.se
0521-72 17 25

Dela