Stenungsunds kommun

Ren Träning Stenungsund

Bakgrund:

Bakgrunden till vi startade Ren Träning Stenungsund kom från gymmen, de upplevde att det var lite stökigt och hade misstankar om otilllåtna preparat i sina lokaler. En viss kontroll fanns, från polisens sida och RF som de förenings knutna gymmen ordnade under. Men den förebyggande delen saknades, det tog vi fasta på och utvecklade just Ren Träning som koncept.

Organisation:

Arbetet leds av Stenungsundskommun som samverkar med polisen och gymmen på orten. I en framtid kommer Ren Träning Stenungsund gå över mer till föreningsform, då konceptet bygger på ideella krafter och ett medborgarengagemang.

Vårt arbete:

Ett sätt att förebygga och förmedla kunskap tillsammans med Gymkulturen och föreningar Ren Träning Stenungsund är en modell som i samverkan med medborgare, gym och kommunen går ut på att höja medvetenheten om skadliga preparat och öka kunskapen om kost och nyttan med att träna rätt. Navet och ansiktet utåt i Ren Träningen är informatörerna som fungerar som ambassadörer för Ren Träning på träningsanläggningarna i kommunen. • Informatörerna bör representeras av alla åldrar och kön som finns i samhället. • Informatörer får utbildning i AAS* skadeverkningar och viss mån kosttillskott. • Informatörerna tränar för det mesta redan aktivt till vardags och har många gånger redan en koppling till gymmen. Rollen som informatör är helt ideell, men informatörerna tränar gratis på alla anläggningar som anslutit sig till Ren Träning. När informatören är utbildad får de en tröja/linne som markerar att personen är informatör och ingår i Ren Träning. Informatörens roll är att vidarebefordra kunskap och kunna svara på frågor. Utbildning av informatörer: Informatörerna får en grundutbildning i AAS under en heldag, som start innan de aktivt går ut och representerar Ren Träning. Fortbildning om nya trender, kosttillskott och kost, sker löpande och bekostas av kommunen. Val av informatörer: Informatörerna handplockas från olika grupper i samhället. Det är viktigt att de har ett engagemang i frågan och inte fungerar som ”kontrollanter.” Kvalitetssäkring av träningsanläggningarna är ytterligare ett steg i Ren Träning. Personalen ska ha klara rutiner gällande hur de ska agera när de upptäcker användandet av AAS på sina anläggningar. Detta innebär: • Att personalen, instruktörerna och styrelsemedlemmarna har relevant kunskap och kan upptäcka tecken på om anläggningens besökare använder steroider. • Att personalen, instruktörerna och styrelsemedlemmarna har kunskap om och kan informera sina besökare om riskerna kring användandet av steroider och hur det fungerar med kosttillskott. • Att anläggningarna har en handlingsplan, en tydlig strategi och profil i arbetet för en ren träningsmiljö och tydligt tar avstånd från användandet av AAS i alla dess former. • Att anläggningarna har en relevant kunskap om energidrycker, kosttillskott och dess effekter. Ren Träning erbjuder även anläggningarnas besökare föreläsningar kring träning, mat, kosttillskott och information om AAS skadeverkningar. Kostrådgivare: En kostrådgivare är kopplad till Ren Träning och besöker varje anläggning ca 2 timmar i veckan. Dietisten kan ge de som tränar personliga råd om kost och träning, samt ge svar på frågor i ämnet. Skolan: Ren Träning informerar elever i högstadiet om AAS skadeverkningar, samt ger råd om kost och träning. Elever som själva tränar ska lätt kunna känna igen informatörerna och kunna ställa följdfrågor till dessa, då de besöker träningsanläggningarna i kommunen.

Målsättning och framtid:

Tankarna för framtiden och målsättningen är att genom ett medborgarengagemang höja kunskapen om kosttillskottens verkningar och de skadeverkningar otillåtna preparat som ett fåtal av gymbesökarna använder för att skynda på resultaten i sin träning. Men också skapa en motkraft med alla de ringar på vattnet som just ett medborgarengagemang ger genom att satsa på utbildning av de som redan tränar aktivt. Att dessa kan vara hjälpare och förebilder i vardagen och föra in kunskapen om ett friskt tränande på anläggningarna i kommunen.

Kontakt och information

Stefan Persson
Samordnare
stefan.persson@stenungsund.se

Dela