Socialhögskolan Lunds universitet

Bakgrund:

Socialhögskolan vid Lunds universitet deltar i PRODIS som ett forskningsstöd för verksamheten. David Hoff, lektor vid Socialhögskolan, genomför en studie inom ramen för PRODIS arbete. Det är en kvalitativ intervjustudie av personer som använder eller har använt anabola androgena steroider (AAS). Syftet med studien är att undersöka motiv och drivkrafter för dopningsanvändande. Kunskapen om vilka personer som använder AAS i gym- och fitnessmiljöer, och varför de använder, är mycket begränsad och målet med studien är att resultaten ska kunna bidra till att förbättra preventionsinsatserna mot dopning på träningsanläggningar.

Organisation:

Socialhögskolan har utbildat socialarbetare sedan 1947, det år vi etablerades under namnet Sydsvenska socialinstitutet. År 1964 omvandlades institutet till socialhögskola, vilket bland annat innebar att utbildningstiden förlängdes till 3 1/2 år. Socialhögskolan integrerades i Lunds universitet 1977 och är sedan dess en institution inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Socialhögskolan har ungefär 100 anställda och 1 200 studenter. Våra lokaler är centralt lokaliserade i Lund och på Campus i Helsingborg.

Vårt arbete:

Socialhögskolan bedriver utbildning av socionomer och forskning i relation till det sociala arbetet. Forskningen vid Socialhögskolan i Lund spänner över ett brett samhällsvetenskapligt område som har koppling till det sociala arbetetes praktik. I fokus finns frågor om sociala problem, dess definitioner, uppkomst, orsaker och lösningar; villkor och levnadsförhållanden för utsatta grupper och individer samt samhällets interventioner. Bredden är även synlig i perspektiv- och metodval. Forskningen vid Socialhögskolan är särskilt stark på följande områden: välfärds- och socialpolitik, social barnavård, äldre och åldrande, sociala problem samt människobehandlande organisationer och välfärdsprofessioner. Forskningen har inte sällan en komparativ karaktär där system i olika länder eller kommuner jämförs. Institutionen medverkar även i samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska satsning på välfärdsforskning.

Målsättning och framtid:

Kontakt och information

David Hoff
david.hoff@soch.lu.se

Dela