Södermanlands län

Nyköpings hus

Bakgrund:

Dopning är i dag ett samhällsproblem, inte bara inom elitidrotten utan i hela vårat samhälle. Oroväckande är också det faktum att användandet inte bara syftar till att nå idrottsliga framgångar utan till exempelvis byggandet av en muskulös kropp, ökad sexuell förmåga och förmågan att begå grova brott. Länsstyrelsen i Södermanlands län har nu intensifierat det dopningsförebyggande arbetet i länet. Eskilstuna och Nyköpings kommun har bildat lokala PRODIS-nätverk och arbetar enligt modellen "100% ren hårdträning". Samtliga 14 träningsanläggningar i Nyköping anslutit sig till PRODIS.

Organisation:

Samordnare Södermanland Conny Dahlqvist, Sörmlandsidrotten Referensgrupp Eskilstuna Eva Carlsson, Eskilstuna kommun Fredrik Gustafson, Polismyndigheten Adam Nilsson, Actic City Peter Berzén, World Class Monica Jonsson, Korpen Conny Dahlqvist, Sörmlandsidrotten PRODIS-Nätverk Nyköping Emelie Nisu, Preventionssamordnare, Nyköpings kommun Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Södermanlands län Per Lindberg, Polisen Conny Dahlqvist, Sörmlandsidrotten Terese Stedtlund, livsmedelsinspektörer, Nyköpings kommun Annica Malmberg, missbruksenheten (vuxenenheten), Nyköpings kommun. Therese Jacobsson, Friskis och Svettis Luisa Ramirez, Nordic Wellness City Malin Jansson, Nordic Wellness Rosvalla Veronica Goodwin, Sunlight (föräldraledig. Vikarie:Felicia Bucknell) Emil Eklund, Gumshallen Björn Lindberg, Hälsomagasinet Erik Hedström/Susanne Trabichler, Medley Kristian Rubin, World Class Annelie Boussetta, Curves Karin Anderson, Itrim Mattias Oscarsson, Elixir Fitness Niclas Kruse, PT-Kruse Jennie Frisk Corlin, Puls och träning Oxelösund Mathias Kristoffersson, Nyköpings kampsortsklubb Carina Löfgren, Gripenskolan Referensgrupp Nyköping 2016 Eva-Sara Beckman, Länsstyrelsen i Södermanland. Per Lindberg/Björn sundelin, Polisen Emelie Nisu, Nyköpings kommun Conny Dahlqvist, Sörmlandsidrotten

Vårt arbete:

Nyköping PRODIS-arbetet startade Januari 2013, med 6 gym som medverkande. Idag har samtliga gym/träningsanläggningar i Nyköping har anslutit sig till PRODIS och arbetsmodellen 100% ren hårdträning. I nätverket finns även Nyköpings kampsportsklubb och gymnasieskolan Gripen med, då dessa har bemannade gym-verksamheter i sina lokaler. Mer information om Nyköpings arbete med 100% ren hårdträning finns på Nyköpings kommuns hemsida: 100% ren hårdträning i Nyköping Kontaktperson i Nyköpings kommun: Emelie Nisu, Preventionssamordnare. Tele: 0734-26 88 93 Epost: emelie.nisu@nykoping.se Eskilstuna I Eskilstuna håller träningsanläggningarna på att få till sin policy och handlingsplan kring dopning och arbetet 100 % ren hårdträning. Pärmen med alla dokument och en plan för hur man kommunicerar ut policyn och handlingsplanen till anställda ska vara klart innan diplomering sker. Kontaktperson i Eskilstuna kommun Eva Carlsson, samordnare för ANDT Tele: 073-950 67 70 e-post: eva.carlsson4@eskilstuna.se

Målsättning och framtid:

Arbetet syftar till att:

  • Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning
  • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat
  • Diplomera träningsanläggningar
  • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat
  • Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad
  • Målsättningen under de kommande åren är att träningsanläggningar i fler kommuner i Södermanland ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen.

Kontakt och information

Dela