Malmö stad

Bakgrund:

Antidopningsprojektet Arbete mot hormondopning i Malmö startade den 1 augusti 2008. Det fanns politiska beslut i Kommunfullmäktige att man skulle arbeta med dopningen som ett samhällsproblem. Projektgruppen arbetade fram en projektplan för de tre projektåren (tom 2011-06-30). Projektplanen var uppbyggd på tre nivåer: - Förebyggande: utbildnings- och informationsinsatser för särkilt utvalda yrkesgrupper. - Upptäckande: Dopningskontroller på gymmen. - Vård och behandling: Öppna en hormonmottagning för dopningsmissbrukare i Skåne län. Det gjordes också en enkätundersökning på gymmen hur stort problemet med dopningen är i Malmö stad. Antalet gym som var öppna för allmänheten var när projektet startade 35 stycken. Idag är det närmare ett 60-tal. Det är dem privata gymmen som ökar. Gymmen finns på tre arenor - privata, föreningsdrivna och kommunala.

Organisation:

Projektgruppen består av representanter från Fitness24Seven, SATS, Friskis&Svettis, Malmö Atletklubb, Oxievångsbadets gym, narkotikapolisen, Skåneidrotten, socialtjänsten, miljöförvaltningen och fritidsförvaltningen. Det finns även en undergrupp som arbetar med vård och behandling och består av en endokrinolog läkare, psykiatriker och socialteapeut som driver frågan att en mottagning för hormonmissbrukare ska öppna i Skåne län. Båda dessa projektgrupper finns kvar i dag i det nationella projektet PRODIS.

Vårt arbete:

Antidopningsutbildningar Vid planering av utbildning för respektive yrkesgrupp deltar alltid projektledaren, Skåneidrotten och representanter från berörd yrkesgrupp. När förslaget är klart presenteras det för chefen/samordnaren för yrkesgruppen.

Målet med informationsinsatserna har varit att ge en kunskap om att dopningen är ett samhällsproblem. Vi har berättat om projektet, preparat, kännetecken, lagstiftning, beslag och brott. Förläsare har varit narkotikapolisen, Skåneidrotten och projektledaren. Vi har föreläst i Malmö för skolpersonal, föräldrar, elever på gymnasieskolan, drogsamordnare, personal på stadsdelsförvaltningar och polisaspiranter. Drygt 900 åhörare har fått informationen. Vi har också blivit inbjudna till andra kommuner, Riksidrottsförbundets Dopingkommission, idrottens dopingfunktionärer och polisdistrikt i Skåne. Drygt 200 - tal personer har lyssnat på vår information. Det är mycket positivt att projektet har blivit uppmärksammat i andra kommuner och polisdistrikt.

Dopningskontroller

Dopningskontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i antidopningsarbetet. Dopningskontrollerna är också avskräckande likt utandningskontrollerna i trafiken. Sedan projektet startade har antalet dopningskontroller ökat markant på gymmen. Idrottens dopningsfunktionärer och narkotikapolisen gör en del kontroller i samverkan och har provat olika arbetsmetoder. Narkotikapolisen gör egna kontroller och då speciellt på de privata gymmen och ibland med gymägarnas samverkan vilket är mycket positivt. Idrottens dopningsfunktionärer gör också egna kontroller på de föreningsdrivna gymmen som är medlemmar i Riksidrottsförbundet och ibland i samverkan med föreningen. Hur många tester som görs på gymmen finns det ingen säker statistik på men det viktigaste är att kontrollverkverksamheten görs i samverkan och att kontrollerna har ökat markant. De flesta gymmen tycker det är positivt att man gör kontroller för dem som vill ha rent i sina lokaler. De föreningsdrivna gymmen som tillhör Riksidrottsförbundet har haft möjlighet att köpa dopningstester efter principen köper du en får du två. Dopningstest nr två har bekostats av projektmedel. Ett dopningstest kostar 3000 kronor. Friskis&Svettis har utnyttjat erbjudandet.

Vård och behandling

Idag har en hormonmissbrukare ingenstans att söka vård för att bli av med sitt missbruk i sjukvården i Skåne län. En arbetsgrupp har bildats som består av Skåneidrotten, behandlingsassistent socialtjänsten, docent Endokrinologen SUS, läkare allmänpsykiatri IMN och projektledaren. Målet är att Region Skåne ska öppna en hormonmottagning för missbrukare. Fritidsnämnden och Kommunstyrelsen arbetsutskott har skickat en hemställan till Regionstyrelsen Skåne att öppna en hormonmottagning för missbrukare i Malmö. Om Regionstyrelsen Skåne beslutar att öppna en hormonmottagning så är det viktigt att de får hjälp att marknadsföra hormonmottagningen. Samtliga kommuner i Skåne kommer att kunna ha möjlighet att skicka missbrukare till mottagningen.

Attitydpåverkan

Projektet har fått en mycket stor massmedial uppmärksamhet under alla 3 åren. Projektet har förekommit i: Metro, Nyhetskanalen, Mix Megapol 107.0, Friskis&Svettis medlemstidning, S.D.S, Skånska Dagbladet, Citytidningen, Studio-ETT P1 SVR, Hallandsposten, TV 4 Öresund, Syd Nytt SVT, Sundsvalls Tidning, Radio Malmöhus SVR, Göteborgs Radio SVR, Göteborgs Tidning. Vi har inte haft behov av att påverka massmedia för att de ska göra reportage om projektarbetet, de har själva hört av sig. Det har varit mycket viktigt för projektet att massmedia har bevakat och gjort reportage. Massmedia har en stor påverkan på människors attityder.

Målsättning och framtid:

Arbetet syftar till att: - Träningsanläggningarna ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning. - Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat. - Diplomera träningsanläggningarna. - Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, idrottsförbund,gymägare, sjukvård, kommunen, etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat. - Bidra till en nationell kunskapsbyggnad. Målsättningen under de kommande åren är att fler träningsanläggningar i Malmö stad ska börja arbeta förebyggande mot dopning. Och att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen och de träningsanläggningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet ska även ha kontakt med Skåneidrottens dopningsansvarig. Vi strävar även efter att arbetet/metoden skall sprida sig till andra kommuner i Skåne. Landskrona-, Höganäs-, Kristianstads- och Hässleholms kommuner har visat intresse av vårt arbete/metod. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat en hemställan till Region Skåne om att öppna en mottagning för hormonmissbrukare i Skåne län. Vår förhoppning är att mottagningen öppnar under den här projektperioden.

Kontakt och information

Sofia S Simonsson
Malmö Stad
sofia.s.simonsson@malmo.se

Dela