Kronobergs län

Bakgrund: 

Arbetet syftar till att:

•Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning  

•Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat  

•Diplomera träningsanläggningar

•Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat

•Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad 

Organisation: 

Arbetet leds av Länsstyrelsen i Kronoberg, men i nära samarbete med träningsanläggningarna och övriga samverkanspartners t.ex. Region Kronoberg, Smålandsidrotten och Polisen.

Vårt arbete: 

Utbildning

En viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna:

Anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser

Regelverk och policy och handlingsplan

Kost och kosttillskott

Motiverande samtalUtbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett diplom.Vill du veta mer om våra utbildningar kontakta vår projektledare Anna Ståhl, se under fliken kontakt och information.

Diplomering av träningsanläggningar

För att bli diplomerad och få loggan 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100 % ren hårdträning

Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal

Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat

Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet

Samarbete med polisenEtt mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att regelbundet göra besök på träningsanläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande.

Målsättning och framtid: 

Arbetet syftar till att:

Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning

Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat

Diplomera träningsanläggningar

Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat

Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad.

Målsättningen under de kommande åren är att fler träningsanläggningar i Kronobergs län ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi strävar även efter att arbetet skall sprida sig.

Kontakt och information

Anna Ståhl
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen Kronobergs län
anna.stahl@lansstyrelsen.se

Dela