Järfälla kommun

Logga

Järfälla kommun

Järfälla

Bakgrund:

Organisation:

Vårt arbete:

Målsättning och framtid:

Kontakt och information

Erika Sjöblom Preventionssamordnare

E-post: erika.sjoblom@jarfalla.se

Tel: 070-0024159

Aktuellt

Välkommen på en föreläsning om kost och kosttillskott med föreläsaren Marcus Moberg, näringsfysiolog och doktor i Idrottsvetens