Jämtlands län

Bakgrund:

Dopning är idag ett problem. Inte bara inom elitidrotten utan i hela vårt samhälle. Färska undersökningar visar på en allt mer liberal syn på användandet av dopingpreparat. Oroväckande är också det faktum att användandet inte bara syftar till att nå idrottsliga framgångar utan till exempelvis byggandet av en muskulös kropp, ökad sexuell förmåga och förmågan att begå grova brott. Jämtlands läns Idrottsförbund har i många år jobbat aktivt med antidopningsfrågor, då främst med inriktning mot idrotten. Under våren 2013 tog polisens brottsförebyggande grupp initiativ till att skapa en särskild arbetsgrupp/samverkansgrupp tillsammans med gymmen, länsidrottsförbundet, landstingets beroendeenhet och Regionförbundet som även samordnar det fortsatta arbetet. I början på juni beslutades att Jämtland län skulle ansluta sig till det nationella nätverket PRODIS. Vi kommer att under hösten genomföra en kartläggning av dopingproblemet i Jämtlands län. Därefter planerar vi för att genomföra utbildning för bl.a. gymmägare/träningsansvariga mfl. Det fortsatta arbetet kommer att vara en viktig del i länets mobilisering mot droger. Mobilisering mot droger är en bred samverkansform mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter, frivilliga/idéburna organisationer, samfund som leds av förtroendevalda från Region JH, kommunerna med stöd av Polisen och länsstyrelsen. Arbetet samordnas av Region JH. Målet är att Jämtlands län ska behålla sin topposition som en attraktiv, trygg och trivsam region – med landets lägsta brottslighet och störst upplevda trygghet. 

Organisation:

För att det fortsatta arbetet ska bli hanterligt och effektivt så finns en arbetsgrupp bestående av Region JH (sammankallande), Friskis& Svettis, Sportsgym, länsidrottsförbundet, polisen och en drogsamordnare. Nätverket 100%ren hårdträning består förutom av arbetsgruppen och ytterligare 11 träningsanläggningar (december 2016). 

Vårt arbete:

Målsättning och framtid:

Under våren 2017 ska de träningsanläggningar som genomgått utbildningen diplomeras. Målsättningen är att hålla en ny utbildning under året och att samtliga träningsanläggningar, föreningsdrivna som privata, ska ingå i nätverket 100% Ren hårdträning i Jämtlands län

Kontakt och information

Thomas Andersson
Samhällsmedicinsk sekreterare
Region Jämtland Härjedalen
070 6976450
thomas.2.andersson@regionjh.se