Bollnäs kommun

Bakgrund:

Intresset för hälsa och träning är stort i Bollnäs. Nya aktörer tillkommer och nya träningsanläggningar och gym startas. Det finns en dopingpolicy i kommunen och fritidsenheten arbetar med att förebygga doping och värnar om kommuninvånarnas hälsa och välmående. Målsättningen med denna policy är att tidigt upptäcka, bemöta och förebygga användning och spridning av dopingpreparat samt att stödja personer i riskzonen istället för att agera repressivt. Att kommunen anslutit sig till nätverket PRODIS är en naturlig utveckling för att vi långsiktigt och strukturerat ska kunna arbeta vidare med frågan. Arbetsmodellen ger oss också möjlighet att bjuda in andra intressenter att aktivt kunna arbeta med att motverka dopning bland besökarna på sina träningsanläggningar.

Organisation:

Dopingarbetet i Bollnäs leds av en arbetsgrupp med representanter från polismyndigheten, kommunen, Hälsinglandsidrottsförbund och beroendecentrum.

Vårt arbete:

Våren 2014 genomfördes en baslinjemätning på ett antal anläggningar i kommunen. Resultaten från mätningen visar att användningen av dopning i Bollnäs ligger i nivå med övriga kommuner som genomfört mätningen.

Målsättning och framtid:

Det långsiktiga målet med arbetet är ett Bollnäs helt fritt från dopning. Ett mer närliggande mål är att få alla anläggningar att ansluta sig och bli certifierade enligt 100% ren hårdträning.

Kontakt och information

Anna-Maria Säll
Folkhälsostrateg
Bollnäs kommun
anna-maria.sall@bollnas.se
Emil Persson
Idrottstränare
Bollnäs Sporthall
emil.persson@bollnas.se

Dela