Ale kommun

Bakgrund:

Ale Kommun har i samverkan med de lokal gymmen sedan några år tillbaka drivit en satsning mot dopning under namnet "Schyssta Gym". Syftet med satsningen var att skapa ett gott träningsklimat för gymbesökarna och samtidigt bidra med informationsspridning samt opinionsbildning kring dopningsrelaterade frågor.

Under vintern 2016/2017 kommer verksamheten att omstruktureras och vi passar då på att ansluta oss till PRODIS som ett första steg i en kvalitetssäkring.

Arbetet är i startgroparna och samverkansgrupp är under utformning.

Organisation:

Under utformning

Vårt arbete:

Just nu planerar vi inför en nystart.

Det första steget är att sätta organisationen, det vill säga skapa en samverkansgrupp utifrån de lokala behoven.

Målsättning och framtid:

Det övergripande målet är att kunna erbjuda gymbesökarna i Ale dopningsfria träningsmiljöer och bidra till en minskad användning av och tillgång på, anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Vi har som målsättning att i samverkan med träningsanläggningarna, närpolis och andra berörda aktörer, utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning.

Utöver den minskade tillgången på dopningspreparat finns en ambition om att öka kunskapen om dopningspreparatens effekter och öka tillgängligheten för dem som söker vård för sina dopningsrelaterade problem.

Ale kommun vill vara med och arbeta för att ta fram metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet riktad mot dopning. På sikt finns en önskan om att öppna upp för samarbeten med Universitetet/Högskolan för att genomföra studier på området.

Kontakt och information

Ricardo Löfvenholm
Drogförebyggare

Ricardo.Lofvenholm@Ale.se
Telefon: 0733 - 03 88 74

Ale.se