Östergötlands län

Östergötlands län

Östergötlands län

Östergötlands län

Östergötlands län

Östergötlands län

Östergötlands län

Bakgrund:

Länsstyrelsen i Östergötland i samarbete med Polismyndigheten Östergötland och Östergötlands Idrottsförbund medverkar som delprojekt i PRODIS. Projektnamnet är 100% ren hårdträning Östergötland.

Projektet vänder sig till gymbranschen i syfte att få upp dopningsproblematiken på agendan och arbeta förebyggande mot samhällsdopning.

Organisation:

Länsstyrelsen Östergötland är huvudman för projektet. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen, Polisen och Östergötlands Idrottsförbund. Arbetet i projektet vänder sig till gymbranschen i Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby, Vadstena, Valdemarsvik och Finspång. I varje kommun finns ett nätverk bestående av kommunens ANDT-samordnare, deltagande gym och Polisen.

Vårt arbete:

Utbildning

En viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna:

 • anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser
 • regelverk och policy och handlingsplan
 • kost och kosttillskott
 • motiverande samtal

Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett intyg.

Vill du veta mer om våra utbildningar kontakta vår projektledare Viveca Andersson, se under fliken kontakt.

Diplomering av träningsanläggningar

För att bli diplomerad och få loggan 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

 • Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100% ren hårdträning
 • Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal
 • Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat
 • Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet
 • Sammanställt en antidopningspärm som ska finnas tillgänglig för all personal
 • Anläggningen ska ha utsett en antidopningsansvarig

Samarbete med polisen

Ett mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att regelbundet göra besök på träningsanläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande.

Media/PR

I projektet kommer det att genomföras kampanjinsatser för att lyfta fram budskapet ren träning. 100 % ren hårdträning vänder sig primärt till killar mellan 16-25 år som tränar på gym och som befinner sig i en kroppsfixerad miljö där dopningspreparat erbjuder en genväg till bekräftelse. Alltså vänder sig 100 % ren hårdträning till dem som inte använder AAS, men som är i riskzonen. Med budskapet vill vi stärka dem i sitt beslut att inte använda AAS, genom att lyfta fram och förespråka ett rent alternativ som bejakar målgruppens träningsideal.

Övriga insatser

Utöver utbildningar för personal på träningsanläggningar kommer vi genomföra utbildningsinsatser för polis, åklagare, vårdpersonal, skolpersonal och politiker för att öka på kunskapen om samhällsdopning och vad det innebär.

Målsättning och framtid:

Arbetet syftar till att:

 • Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning
 • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat
 • Diplomera träningsanläggningar
 • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat
 • Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad

Målsättningen under de kommande åren är att träningsanläggningar i fler kommuner i Östergötland ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi stävar efter att ANDT-samordnarna i varje kommun ska vara en sammanhållande länk i arbetet och att de här får en bra förebyggande metod mot dopning som de kan använda sig av i sitt arbete.

Kontakt och information

Valdemarsvik:
fredrik.tornborg@valdemarsvik.se
Tfn: 0123-19103
Linköping:
anders.netin@linkoping.se
Tfn: 013-205784
Motala:
anders.bjorkman@motala.se
Norrköping:
petra.isaksson@norrkoping.se
Finspång:
ann.ljungman@finspang.se
Mjölby & Ödeshög:
roger.max@mjolby.se
Tfn: 0142 - 852 36
Vadstena:
Bo.Gafvert@vadstena.se

Aktuellt

Just nu pågår en uppmärksamhetsvecka där träningsanläggningar tar ställning mot dopning och för ren träning.