Trollhättan

Bakgrund:

Trollhättans Stad har sedan 2006 samarbetat med träningsanläggningar med målsättning att ha dopingfria träningsmiljöer. Några år senare beslöt vi att detta arbete även skulle inkludera droger vilket numera innebär att vi arbetar för drog och dopingfria miljöer. Som ett led i att utveckla detta arbete anslöt vi oss till PRODIS i början av 2016.

Organisation:

Nätverket består av representanter från anläggningarna, kommunen, SISU samt polis.

Vårt arbete:

Nätverkets syfte är att aktivt arbeta förebyggande vilket för oss innebär att i samarbete med träningsanläggningarna och föreningarna i kommunen höja kunskapen om drog och dopingens negativa konsekvenser samt att förebygga användning av kosttillskott bland yngre med målsättning att färre ska använda detta. Vi vill arbeta för att det ska finnas lättillgänglig information för alla berörda, delta i utbildningar inom berörda områden samt ha ett givande erfarenhetsutbyte medverkande emellan. Detta är ett ständigt pågående arbete då det inte finns ett slutdatum för det förebyggande arbetet.

Målsättning och framtid:

Samordna ett långsiktigt förebyggande arbete genom ökad kunskap om drog & dopingpreparatens negativa konsekvenser med mål att färre ska hamna i ett beroende

Kontakt och information

Monika Leijon
Drogförebyggande Samordnare Trollhättans Stad
Arbetsmarknad och Socialförvaltningen
monika.leijon@trollhattan.se
0520-497137

Dela