Dalslandskommunerna

Bakgrund:

I vackra landskapet Dalsland jobbas det fortlöpande med ANDT -frågor. Våra arbetssätt kan se olika ut. Men när det gäller D (doping) valde man nu att tillsammans gå ihop och delta i Prodisnätverket och ta del av arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning. Vår tanke i Dalsland är att gemensamt tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling för nyckelaktörer på anläggningen samt stöd i det löpande arbetet och hjälp med att utveckla policy och handlingsplan. Nätverkets syfte är att aktivt arbeta förebyggande. Det innebär bland annat att ta fram lättillgänglig information, delta vid utbildningar, utbyta erfarenheter och ha ett tätt samarbete medverkarna emellan.

Organisation:

Arbetet samordnas av folkhälsostrategerna i Dalslands. Nätverket för gym/träningsanläggningar i Dalsland består av representanter från privat träningsanläggning och föreningsdriven träningsanläggning, polismyndigheten, representant från SISU Idrottsutbildarna och kommunerna.

Vårt arbete:

Att ta fram gemensam lägesbild av dopningsanvändandet i kommunerna. En nulägesbild ska kontinuerligt genomföras för att följa upp arbetet. Samarbetsavtal skrivs mellan kommun och gymanläggningar för att klargöra åtaganden av både kommun och anläggningen. Utbildningar ska genomföras kontinuerligt och stöttning i arbetet kring modellen 100% Ren Hårdträning för att få gym diplomerade.

Målsättning och framtid:

Att tillsammans i Dalsland samordna och utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning ihop med träningsanläggningarna. Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat och sprida kunskap om dopinganvändningen och kosttillskottens konsekvenser. Men framför allt skapa en hälsofrämjande träningsmiljö.

Kontakt och information

Dela