Upplands Väsby kommun

Bakgrund:

Upplands Väsby kommun är med i nätverket PRODIS sedan 2015 som en del av kommunens samlade arbete för att aktivt förebygga och motverka bruk av tobak, alkohol, narkotika och i detta nätverk framförallt dopning.

Organisation:

I kommunen har vi ett nätverk specifikt för dopningsfrågan som träffas två gånger per år. I nätverket sitter representanter från diplomerade gym, kommunen i form av preventionssamordnare och polisen bjuds in. Nätverket sammankallas av kommunens preventionssamordnare.

Vårt arbete:

Vårt arbete syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Detta gör vi bland annat genom att regelbundet träffas i vårt nätverk för att dela nulägesbilder, delta i fortbildningar samt lyfta frågan lite extra i samband med uppmärksamhetsveckan kring dopning, vecka 41. En viktig del i detta arbete är att diplomera träningsanläggningar.

För att bli diplomerad och få plaketten 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

-          Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100 % ren hårdträning.

-          Utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla besökare och personal,

-          Ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar dessutom ett samarbete med Distriktsidrottsförbundet

-          Utsett en antidopningsansvarig på anläggningen

-          Anläggningen ska ha en antidopningspärm på anläggningen.

Målsättning och framtid:

Det övergripande målet är att kunna erbjuda gymbesökarna i Upplands Väsby dopningsfria träningsmiljöer och bidra till en minskad användning av och tillgång på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Delmål:

-         Diplomera fler träningsanläggningar

-         Få till ett närmare samarbete med polisen där de sitter med i nätverket och gör spontana besök på anläggningarna

-         Tillsammans bjuda in till föreläsningskvällar på tema dopning, kost och kropp och kroppsideal för allmänheten, allt för att sprida kunskap och öka medvetenheten om dopning och dess beröringspunkter i samhället

Kontakt och information

Caroline Ankarström
Upplands Väsby kommun
caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se

Dela