Norrtälje kommun

Bakgrund:

Trygg i Norrtälje kommun arbetar tillsammans med STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, i 100 % Ren Rårdträning som är en arbetsmetod och samverkansmodell för att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Organisation:

Det lokala nätverket består av Norrtälje kommun, representanter från diplomerade gym samt Polisen.

Vårt arbete:

  • Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning
  • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat
  • Diplomera träningsanläggningar (anläggningen har en handlingsplan och policy mot dopning)
  • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat
  • Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad
  • Vecka 41 är en återkommande uppmärksamhetsvecka för arbetet med 100% ren hårdträning

Målsättning och framtid:

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Norrtälje genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Kontakt och information

Sofie Ahlholm
Folkhälsostrateg
Norrtälje kommun
sofie.ahlholm@norrtalje.se

Dela