Ängelholms kommun

Bakgrund:

Under slutet av 2011 påbörjades ett samarbete mellan några av de lokala gymmen (privata såväl som föreningsdrivna) och Ängelholms kommun i syfte att göra alla träningsanläggningar fria från dopingpreparat. Namnet Dopingfritt Ängelholm etablerades med huvudmål att verka för att Ängelholms kommun blir en kommun fri från dopingpreparat och med minskad användingen av kosttillskott och energidrycker.

Organisation:

Tidigt formerades en referensgrupp för arbetet, där nyckelrepresentanter från bl.a. polis, gymanläggningar, skola, föreningsliv, socialtjänst, skåneidrotten träffas minimum 2 gånger per år. Sammankallande för gruppen är kommunens drogförebyggande samordnare, Maria Selway. Under perioder har referensgruppen haft arbetsgrupper med ett särskilt fokus igång. 

Sedan 2013 ingår Dopingfritt Ängelholm i det nationella nätverket PRODIS.

Vårt arbete:

Under 2012 arbetade Ängelholms gymmansanläggningar fram en gemensam policy och har parallellt haft ett nära samarbete med den lokala polisen. Under 2012 genomfördes också 6 olika utbildningstillfällen i samarbete med Tommy Moberg och Svensk Narkotikapolisförening. En av föreläsningarna arrangerades som en heldag för gym och polis gemensamt. De övriga utbildningstillfällena har varit 3 timmars föreläsningar med fokus på en specifik målgrupp så som exempelvis föreningsliv och skolpersonal. Under 2013 har referensgruppen träffats vid ett 3 tillfällen och varit representerade vid Kraftsamlingsmöten. Två nyhetsbrev har publicerats. 2014 träffades referensgruppen två gånger och två nyhetsbrev har skickats ut. En arbetsgrupp har varit aktiv med ett särskilt uppdrag att sätta lokalt fokus på den nationellt utlysta uppmärksamhetsveckan vecka 41. Under 2014 diplomerades åtta träningsanläggningar enligt metoden 100% REN TRÄNING (PRODIS) 2015 träffades referensgruppen vid ett tillfälle och har ytterligare två tillfällen inplanerade. Under våren är en arbetsgrupp aktiv med särskilt fokus på att uppmärksamma AAS, kosttillskott och energidrycker till målgruppen ungdomar aktiv. 2016 träffades refrensgruppen två gånger och hade ett aktivt arbete igång i samband med den nationella uppmärksamhetveckan mot doping, vecka 41. Bl.a med en dopingutställning på Friskis och svettis.

Målsättning och framtid:

Målet för nätverket är att verka för att Ängelholms kommun blir en kommun fri från dopingpreparat och med minskad användingen av kosttillskott och energidrycker.

Kontakt och information

Dela