Piteå kommun

Bakgrund:

Alla som arbetar och tränar i Piteå kommuns lokaler och på deras anläggningar har rätt att vistas i en miljö fri från doping och narkotika!

Organisation:

I Piteå finns ett samverkansforum med andra anläggningar i kommunen som ingår i antidopingarbetet 100 % Ren Hårdträning .

Vårt arbete:

Arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

En viktig del av metoden består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna:

•Anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser•regelverk och policy och handlingsplan•kost och kosttillskott•kundförtroende och samtal med kund.Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett diplom.

Diplomering av träningsanläggningarFör att bli diplomerad och få loggan 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

•Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100 % Ren Hårdträning•Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal•Har en antidopningsansvarig•Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet

Ett ytterligare mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att stödja gymmen vid misstanke om bruk av otillåtna preparat.

Målsättning och framtid:

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Piteå genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Kontakt och information

Terese Edmark
Fritidskonsulent och friluftssamordnare
Piteå kommun
terese.edmark@pitea.se

Dela