Rapporter och vetenskapliga artiklar

Between Performance and Beauty

- Towards a sociological understanding of trajectories to drug use in a gym and bodybuildning context Ladda ner som pdf

Gender, Fitness Doping and the Genetic Max

- The Ambivalent Construction of Muscular Masculinities in an Online Community Ladda ner som pdf

Online Doping

- The New Self-help Culture of Ethnopharmacology Ladda ner som pdf

Reconceptualising the Gender of Fitness Doping

- Performing and Negotiating Masculinity through Drug-Use Practices Ladda ner som pdf

Anabolic Androgenic Steroids - Use and Correlates among Gym Users

- An Assessment Study Using Questionnaires and Observations at Gyms in the Stockholm Region Ladda ner som pdf

En kartläggning av träningsvanor och doping i Kalmar 2007

Ladda ner som pdf

STAD rapport nr 35 Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län

Ladda ner som pdf

STAD rapport nr 39 Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym.

Ladda ner som pdf

Sammanfattning av resultat från enkätstudie riktad till tränande på gym i Malmö år 2008

Ladda ner som pdf

Kartläggning av gymbesökares träningsvanor och erfarenheter av alkohol, droger och prestationshöjande preparat i Kronobergs län 2011

Ladda ner som pdf

Doping och kosttillskott

En kartläggning av tillgänglighet, användande och attityder bland gymnasieelever och gymbesökare i Norrbotten år 2011 Ladda ner som pdf

Kosttillskott och dopningspreparat hos gymbesökare i Västernorrland 2012

Ladda ner som pdf

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande i Kungsbacka

En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren 2012 Ladda ner som pdf

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

En kartläggning på träningsanläggningar i Östergötland år 2012. Ladda ner som pdf

Att sälja eller icke sälja kosttillskott? En kvalitativ studie rörande gymmens ställningstagande.

Ladda ner som pdf

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

En sammanställning av resultat från i Norrbottens län, Västernorrlands län, Stockholms län, Örebro kommun, Östergötlands län, Kronobergs län, Malmö stad,Kungsbacka kommun och Kalmar kommun. Ladda ner som pdf

Dopning utanför idrotten – individualisering och muskulösa skönhetsideal.

En studie av dopning i grundskola, gymnasium och på gym i Kalmar kommun. Ladda ner som pdf

Sammanfattning av resultat från enkätstudie riktad till tränande på gym i Malmö år 2013.

Ladda ner som pdf

Användning av dopningsmedel och kosttillskott på gym och träningsanläggningar i Hässleholms kommun – en kartläggning

Ladda ner som pdf

Uppföljande kartläggning av användning av dopning, narkotika och kostillskott band gymtränande hösten 2014.

Ladda ner som pdf

Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS-användning på gym.

Ladda ner som pdf

STAD rapport nr 58 100 % ren hårdträning i Stockholms län

En implementeringsstudie av dopningsprevention på träningsanläggningar Ladda ner som pdf