Hårdträning utan dopning

– Dopning är inte bara ett problem inom idrotten, det är ett samhällsproblem. Det riskerar att skada hälsan och leda till annat missbruk. Därför är arbetet för att minska användningen av dopningspreparat på svenska gym- och träningsanläggningar mycket viktigt, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja det förebyggande antidopningsarbetet. Myndigheten ska stödja utvecklingen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och det nationella dopningsnätverket PRODIS.

PRODIS och 100 % ren hårdträning drivs av Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/hardtraning-utan-dopning/