Kontakt

Har du allmäna frågor om PRODIS, kontakta oss här:

Har du frågor till någon av de medverkande parterna lokalt eller regionalt i PRODIS så hittar du deras kontaktuppgifter under fliken ”Medverkande"

Har du frågor till någon nationell samordnare på STAD, kontakta oss:

 • Johan Öhman

  Projektsamordnare
  bosseochjohanutbildning@gmail.com
 • Vendela Hasselberg

  Projektassistent
  vendela.hasselberg@sll.se
 • Ingrid Paulsson

  Teknisk hjälp och support
  ingrid.paulsson@systersurf.se