Antidopingkonferens i Malmö

Skånsk Antidoping bjuder in till en konferens med ett högklassigt föreläsarfält. Konferensen kommer ledas av SVT-profilen Jonas Karlsson. Ta chansen att öka dina kunskaper, lär dig verktyg för hur man kan förebygga och behandla dopingproblematik i samhället. Konferensen riktar sig till kommunala och regionala politiker, kommunala och regionala tjänstemän, polis, tull, läkare, vårdpersonal, idrottsföreningar och övriga intresserade. Mer information om konferensen och hur du anmäler dig finns i inbjudan här
Välkomna!

Dela