Söker du föreläsning om dopning?

Ämnet dopning är idag mer aktuellt än någonsin. Både inom idrotten och i samhället är problemet utbrett. I en föreläsning med Jonas Karlsson (sportjournalist och författare) och Johan Öhman (folkhälsochef Kristinehamns kommun) får ni olika infallsvinklar vilket ger en komplett bild av problemet. Viktiga frågor ställs också på sin spets.

Är du intresserad av att anordna en föreläsning i din kommun eller på ditt gym? Läs mer om vad Jonas och Johan erbjuder här.

Felcitat i StockholmDirekt

I en artikel i StockholmDirekt 24 oktober 2016 blev vi tyvärr citerade på ett felaktigt sätt.
Som artikeln är skriven är det lätt att få intrycket att bland andra Friskis & Svettis och Riksidrottsförbundet använder nedvärderande uttryck i sin information om dopning. Vi vill därför klargöra vår ståndpunkt i den här frågan.

Antidopingkonferens i Malmö

Skånsk Antidoping bjuder in till en konferens med ett högklassigt föreläsarfält. Konferensen kommer ledas av SVT-profilen Jonas Karlsson. Ta chansen att öka dina kunskaper, lär dig verktyg för hur man kan förebygga och behandla dopingproblematik i samhället. Konferensen riktar sig till kommunala och regionala politiker, kommunala och regionala tjänstemän, polis, tull, läkare, vårdpersonal, idrottsföreningar och övriga intresserade.

Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS-användning på gym

David Hoff, lektor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, har skrivit rapporten "Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS-användning på gym". Rapporten är en intervjustudie av personer som använt anabola androgena steroider (AAS) eller andra dopningsmedel.

Ny rapport om 100 % ren hårdträning

En rapport som presenterar en studie av implementeringen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning i Stockholms län.
Studien fokuserar på faktorer som har främjat respektive hindrat implementeringen av metoden. Aktörer som arbetar med 100 % ren hårdträning intervjuades om sina erfarenheter av att arbeta med metoden.