Hårdträning utan dopning

– Dopning är inte bara ett problem inom idrotten, det är ett samhällsproblem. Det riskerar att skada hälsan och leda till annat missbruk. Därför är arbetet för att minska användningen av dopningspreparat på svenska gym- och träningsanläggningar mycket viktigt, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja det förebyggande antidopningsarbetet. Myndigheten ska stödja utvecklingen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och det nationella dopningsnätverket PRODIS.

Lunchseminariun - Är du säker på att du inte är dopad?

Seminarium dopning

Vecka 41 arrangerar PRODIS en vecka för att uppmärksamma samhällsdopning och det förebyggande antidopningsarbetet som PRODIS bedriver genom metoden 100 % Ren hårdträning.

Inom ramen för kampanjveckan bjuder vi på ett lunchseminarium med Jonas Karlsson och Johan Öhman som pratar om det högaktuella temat - Dopning, kosttillskott och skeva kroppsideal - Är du säker på att du inte är Dopad?

Se injudan i bifogad fil, sprid gärna till dina kollegor, föranmälan krävs då vi endast har ett begränsat antal platser (50 st).

Ladda ner inbjudan som pdf.

Nypublicerad artikel om droganvändande bland gymbesökare

Nu har en ny artikel publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine - Open. Artikeln är skriven av forskare på STAD och handlar om droganvändande bland gymbesökare.

Slutsatser från studien:

  • Ungefär en av fem som tränar på gym uppger att de tar droger, oftast cannabis och stimulanser. Narkotikamissbruk är vanligast bland unga män.

  • Narkotikamissbruk verkar vara associerat med användningen av dopningsklassade substanser.

Söker du föreläsning om dopning?

Ämnet dopning är idag mer aktuellt än någonsin. Både inom idrotten och i samhället är problemet utbrett. I en föreläsning med Jonas Karlsson (sportjournalist och författare) och Johan Öhman (folkhälsochef Kristinehamns kommun) får ni olika infallsvinklar vilket ger en komplett bild av problemet. Viktiga frågor ställs också på sin spets.

Är du intresserad av att anordna en föreläsning i din kommun eller på ditt gym? Läs mer om vad Jonas och Johan erbjuder här.

Felcitat i StockholmDirekt

I en artikel i StockholmDirekt 24 oktober 2016 blev vi tyvärr citerade på ett felaktigt sätt.
Som artikeln är skriven är det lätt att få intrycket att bland andra Friskis & Svettis och Riksidrottsförbundet använder nedvärderande uttryck i sin information om dopning. Vi vill därför klargöra vår ståndpunkt i den här frågan.