Välkommen!

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Arbetet samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) en sektion inom Centrum för Psykiatriforskning Stockholm- Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet. Arbetet inom PRODIS finansieras till viss del med bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Västerbottens län
Växjö
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
Höganäs kommun
Stenungsund
Kalmar
Dalslandskommunerna
Örebro - slottet
Västerbottens län
Stockholms län
Sandvikens kommun
Nyköpings kommun
Foto: Kerstin Andersson
Stockholms län
Lerums kommun
Örebro - svampen
Foto: Jörgen Lindström - Malmö Turism
Eslövs kommun
Eskilstuna kommun
Knivsta kommun
Kungstorget Uddevalla kommun
Landskrona kommun
Östergötland
Östergötland
Bollnäs kommun
Dalslandskommunerna

Huvudkomponenterna i arbetet är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
  • Diplomering av träningsanläggningar.
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Läs mer: Under fliken Om PRODIS