Välkommen!

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Arbetet samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) en sektion inom Centrum för Psykiatriforskning Stockholm- Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet. Arbetet inom PRODIS finansieras via Folkhälsomyndigheten.

Landskrona kommun
Västerbottens län
Nyköpings kommun
Eskilstuna kommun
Växjö
Örebro - svampen
Kungstorget Uddevalla kommun
Västerbottens län
Östergötland
Knivsta kommun
Kungsbacka kommun
Foto: Kerstin Andersson
Kalmar
Eslövs kommun
Foto: Jörgen Lindström - Malmö Turism
Stockholms län
Örebro - slottet
Höganäs kommun
Östergötland
Dalslandskommunerna
Kungsbacka kommun
Lerums kommun
Stockholms län
Stenungsund
Dalslandskommunerna
Sandvikens kommun
Bollnäs kommun

Huvudkomponenterna i arbetet är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
  • Diplomering av träningsanläggningar.
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Läs mer: Under fliken Om PRODIS