Välkommen!

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Arbetet samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) en sektion inom Centrum för Psykiatriforskning Stockholm- Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet. Arbetet inom PRODIS finansieras till viss del med bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Örebro - slottet
Eskilstuna kommun
Kungstorget Uddevalla kommun
Knivsta kommun
Kungsbacka kommun
Eslövs kommun
Stockholms län
Foto: Kerstin Andersson
Höganäs kommun
Sandvikens kommun
Dalslandskommunerna
Dalslandskommunerna
Lerums kommun
Bollnäs kommun
Landskrona kommun
Stenungsund
Örebro - svampen
Östergötland
Västerbottens län
Nyköpings kommun
Växjö
Stockholms län
Foto: Jörgen Lindström - Malmö Turism
Västerbottens län
Kungsbacka kommun
Kalmar
Östergötland

Huvudkomponenterna i arbetet är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
  • Diplomering av träningsanläggningar.
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Läs mer: Under fliken Om PRODIS